برای اینکه بتوانید برای یک کانال در برنامه عضو در عضو سفارش عضو دهید باید ابتدا آن کانال را عمومی کرده و یک آدرس برای آن انتخاب کنید

ابتدا وارد صفحه ادمین کانالتون بشید

 

 

روی منو کلی کرده و گزینه Edit را انتخاب کنید

در صفحه بعدی در قسمت بالا آدرس را انتخاب کرده (آین آدرس همان عبارتی است که در برنامه در قسمت عضو بگیر باید تایپ شود) و مطمئن شوید مقدار Channel Type پابلیک باشد

اگر Channel Type پابلیک نیست روی آن کلیک کرده و گزینه Public را انتخاب کنید