در برنامه فالوئر بگیر شما می توانید سکه های خود را به اکانت دیگری انتقال دهید.

شرایط انتقال سکه:

برای انتقال سکه شما باید شرایط زیر را داشته باشید

  1. داشتن حداقل ۱۰۰ سکه در اکانت
  2. انتقال حداقل ۱۰۰ سکه در اکانت
  3. اکانت دریافت کننده باید در برنامه فالوئر بگیر ثبت شده باشد (باید قبلا در برنامه فالوئر بگیر عضو شده باشد)
  4. شما فقط به اکانت های خودتان که نام کاربری و رمز آن را در اختیار دارید می تونید سکه انتقال بدید
  5. اکانت ارسال کننده نباید در برنامه فالوئر بگیر بلاک شده باشد
  6. در نام اکانت ارسال کننده نباید کلمات نامناسب و کلماتی از قبیل follow , sekke و followerbegir ,  ... استفاده شده باشد
  7. اکانت ارسال کننده باید حداقل ۵۰ فالوئر داشته باشد
  8. اکانت ارسال کننده باید حداقل ۴ عکس داشته باشد
  9. عکس های ارسال کننده نباید یکسان باشد
  10. اکانت ارسال کننده باید عکس پروفایل داشته باشد

نکته: در صورتی که از این قسمت برای فروش سکه استفاده شود اکانت ارسال کننده در برنامه فالوئر بگیر بلاک خواهد شد