چنانچه تمایل دارید عکس های قسمت سکه بگیر نمایش داده نشوند ابتدا منوی برنامه را باز کنید و روی آیکون چرخ دنده کلیک کنید


در صفحه تنظیمات تیک نمایش عکس در صفحه سکه بگیر را برداریدبا این کار عکس ها در قسمت سکه بگیر لود نشده و باعث سرعت در افزایش سکه و مصرف کمتر اینترنت شما می شود