طبق گزارش بسیاری از کاربران برنامه ها و سایت ها و اکانت های اینستاگرامی معدودی اقدام به فروش سکه خارج از برنامه می کنند. گاهی این اشخاص اقدام به درخواست رمز عبور اکانت شما می کنند و  هزینه بایت سکه دریافت و از اکانت های شما سوء استفاده و در مواردی اقدام به تغییر رمز و سرقت اکانت می کنند.


همچنین برنامه هایی دیده شده که مدعی می شوند سکه های فالوئر بگیر را ارزان می فروشند این برنامه ها با صفحه ورود جعلی اقدام به تغییر رمز اکانت و نهایتا تصاحب اکانت شما می کنند

گاهی نیز این مدعیان رمز اکانت کافه بازار٬ مایک و ایران اپس را خواسته و اقدام به هک کردن اکانت آنها می کنند

بدیهی است که اندرومدا هیچ مسوولیتی در خصوص چنین اقداماتی را متقبل نمی شود و همواره تاکیید می کنیم که دریافت سکه و فالوئر٬ خارج از برنامه ٬ با هر ادعایی توسط تیم ما صورت نمیگیرد و جزو قوانین برنامه نیست و پیامد های آن گریبان گیر کاربر خواهد بود .

برای همین از شما تقاضا می کنیم که تنها و تنها سکه های فالوئر بگیر را از داخل برنامه بدست آورید در غیر این صورت جدا از اینکه اکانت شما در برنامه بسته خواهد شد هزینه و اکانت شما نیز توسط این اشخاص از بین خواهد رفت.