برای سفارش بازدید برای پروفایل اینستاگرام آدرس (لینک) را در صفحه سفارش به شکل زیر وارد کنید.

به عنوان مثال اگر یوزر نیم شما username است آدرس به شکل زیر خواهد بود

https://instagram.com/username